Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH QUÀ KHUYẾN MÃI NẠP THẺ

Gói Quà Nạp ThẻTên Vật phẩmHình ảnhTình trạngSố lượng
10 Nghìn Đại Bát
(624 - 1078 - 788- 781)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 5
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 5
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 5
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 5
20 Nghìn Súng Lửa
(566 - 1150 - 918- 862)
Vĩnh viễn 1
Đá Chu Tước +500
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +500
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +500
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +500
Vĩnh viễn 10
50 Nghìn Thần Giáp
(39 - 72 - 74- 70)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(57 - 60 - 71- 62)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(53 - 192 - 190- 192)
Vĩnh viễn 1
Dép Hoa
(419 - 1237 - 874- 1119)
Vĩnh viễn 1
Sát+4
Vĩnh viễn 4
Đá Chu Tước +600
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +600
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +600
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +600
Vĩnh viễn 10
100 Nghìn Thần Giáp
(97 - 93 - 88- 95)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(37 - 94 - 90- 96)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(83 - 239 - 242- 235)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(162 - 347 - 337- 332)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(288 - 343 - 348- 348)
Vĩnh viễn 1
Quyền Trượng Băng Giá
(764 - 1568 - 952- 1373)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 4
Đá Chu Tước +700
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +700
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +700
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +700
Vĩnh viễn 10
200 Nghìn Khiên Captain
(37 - 93 - 71- 74)
Vĩnh viễn 1
Phụng Hoàng Băng
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(80 - 101 - 116- 109)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(64 - 114 - 105- 117)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(103 - 297 - 296- 281)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(162 - 347 - 337- 332)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(288 - 343 - 348- 348)
Vĩnh viễn 1
Legend Cù Nèo 2 Đao
(672 - 1577 - 958- 1387)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 4
Đá Chu Tước +800
Vĩnh viễn 10
Đá Huyền Vũ +800
Vĩnh viễn 10
Đá Thanh Long +800
Vĩnh viễn 10
Đá Bạch Hổ +800
Vĩnh viễn 10
500 Nghìn Vật định tình+5
(0 - 27 - 8- 36)
Vĩnh viễn 1
Romantic Wings
(198 - 190 - 134- 240)
Vĩnh viễn 1
VIP Bubble
(80 - 80 - 80- 80)
Vĩnh viễn 1
Khiên Captain
(37 - 93 - 71- 74)
Vĩnh viễn 1
Phụng Hoàng Băng
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(80 - 101 - 116- 109)
Vĩnh viễn 1
Nón Thiết Giáp
(64 - 114 - 105- 117)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Kim Trảo
(103 - 297 - 296- 281)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Vip  Rừng Xanh
(162 - 347 - 337- 332)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(288 - 343 - 348- 348)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(227 - 282 - 296- 295)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(114 - 113 - 104- 119)
Vĩnh viễn 1
Lengend Cuồng Long Trượng
(1246 - 1848 - 1113- 1616)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 4
HộgiápLX
Vĩnh viễn 4
Đá Bạch Hổ +800
Vĩnh viễn 40
Đá Chu Tước +900
Vĩnh viễn 40
Đá Huyền Vũ +900
Vĩnh viễn 40
Đá Thanh Long +900
Vĩnh viễn 40
1 Triệu Vật định tình+5
(0 - 27 - 8- 36)
Vĩnh viễn 1
Love is in the Air
(100 - 100 - 100- 100)
Vĩnh viễn 1
Super-Thiên sứ ban phúc
(35 - 67 - 81- 53)
Vĩnh viễn 1
Chúa Tể
(264 - 136 - 187- 149)
Vĩnh viễn 1
Tôn Ngộ Không
(0 - 0 - 0- 0)
Vĩnh viễn 1
Thổ dân
(310 - 337 - 345- 333)
Vĩnh viễn 1
Hoàng Long Khôi
(128 - 331 - 336- 339)
Vĩnh viễn 1
La Mã
(187 - 348 - 341- 332)
Vĩnh viễn 1
Đuôi ngựa
(301 - 332 - 349- 332)
Vĩnh viễn 1
Thần Giáp
(215 - 333 - 337- 342)
Vĩnh viễn 1
Hoa văn độc đáo
(116 - 338 - 346- 345)
Vĩnh viễn 1
Mắt Lúng Túng
(256 - 348 - 350- 347)
Vĩnh viễn 1
Bikini 3D
(105 - 347 - 341- 338)
Vĩnh viễn 1
Bikini 3D
(159 - 334 - 339- 340)
Vĩnh viễn 1
Kim Cang Giáp
(53 - 133 - 122- 124)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn đầu người
(312 - 382 - 388- 387)
Vĩnh viễn 1
Nhẫn Đầu Rồng
(318 - 400 - 393- 381)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Rừng Xanh
(305 - 389 - 393- 382)
Vĩnh viễn 1
Vòng Tay Kim Hổ
(308 - 386 - 383- 392)
Vĩnh viễn 1
Ấn Chó Sói
(101 - 332 - 333- 332)
Vĩnh viễn 1
Dây chuyền tình yêu
(117 - 127 - 125- 139)
Vĩnh viễn 1
Ngọn Lửa Rồng
(1639 - 2068 - 1174- 1953)
Vĩnh viễn 1
SátLX
Vĩnh viễn 8
Đá Chu Tước +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Huyền Vũ +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Thanh Long +1000
Vĩnh viễn 40
Đá Bạch Hổ +1000
Vĩnh viễn 40
Khôi Vàng
(127 - 70 - 172- 75)
Vĩnh viễn 1
Gậy Như ý
(186 - 256 - 343- 357)
Vĩnh viễn 1
Mobile:false Country:United States