Kênh Hỗ trợ thành viên
Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP THUYỀN RỒNG
Điểm đua top thuyền rồng hiện tại của bạn là: 0
ĐIỂM THUYỀN TỒNG PHẢI TỪ 2000 TRỞ LÊN MỚI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐUA TOP
Lưu ý: Top thưởng được phát từ 22h15 chủ nhật hàng tuần
TOP NickName Điểm tích lũy Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu


Mobile:false Country:United States