Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Vinh $ Lẻ 6995 05/12/2021 1,000,000
2 Vô Tư Vô Nghĩ 6993 05/12/2021 900,000
3 Hiên Viên Kiếm 6993 05/12/2021 800,000
4 Kho Web 120 130 6993 05/12/2021 700,000
5 ☞ПGọΛ LӨПG☜ 6985 05/12/2021 600,000
6 Tàn Đêm Nay 6769 05/12/2021 500,000
7 dr2 6736 05/12/2021 400,000
8 dr1 6711 05/12/2021 300,000
9 Detour. 6507 05/12/2021 200,000
10 24hKiêm Tiến Mua Sữa 124h 6349 05/12/2021 100,000


Mobile:false Country:United States