Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 chi**LINH**82 3303 23/05/2021 1,000,000
2 ngoc lam. 3298 23/05/2021 900,000
3 Vinh Tiền Lẻ 3014 23/05/2021 800,000
4 24hChân Ngắn Là Chân Ái24h 3012 23/05/2021 700,000
5 2955 23/05/2021 600,000
6 gunny.gon1 2806 23/05/2021 500,000
7 awm4 2795 23/05/2021 400,000
8 awm2 2794 23/05/2021 300,000
9 ¬ ℳộʈ Sợ¡ ℕắɳɠ. 2752 23/05/2021 200,000
10 awm3 2741 23/05/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States