HƯỚNG DẪN HỔ TRỢ GUNNY ➳ ZALO: 0786 621 458

DANH SÁCH TOP ONLINE TRONG TUẦN
Thời gian Online của bạn là: 0 Phút
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Thời gian Online Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 an nờ an 7321 21/04/2024 1,000,000
2 Sợ Vợ Sống Dai 7317 21/04/2024 900,000
3 Sợ Vợ Bất Tử 7315 21/04/2024 800,000
4 xao7 7244 21/04/2024 700,000
5 xao2 7241 21/04/2024 600,000
6 xao3 7240 21/04/2024 500,000
7 xao1 7239 21/04/2024 400,000
8 xao5 7236 21/04/2024 300,000
9 xao4 7235 21/04/2024 200,000
10 xao6 7232 21/04/2024 100,000


Mobile:false Country:United States