Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP SAO MAY MẮN
Khi War hoặc PB hoặc Share Fb bạn sẽ nhận được hộp quà sao may mắn( mở ra sẽ nhận được 1 sao may mắn dùng để dua TOP nhận cash hằng tuần)
Số sao may mắn của bạn là: 0 Sao
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Sao May Mắn Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Gia Huy 126 05/12/2021 2,000,000
2 money❤️ 18 05/12/2021 1,800,000
3 AkJ 18 05/12/2021 1,600,000
4 Mất Kết Nối Đăng Nhập Lại 16 05/12/2021 1,400,000
5 Viễn ISME 15 05/12/2021 1,200,000
6 livein 15 05/12/2021 1,000,000
7 ✿Hân đây nek ✿❀ 15 05/12/2021 800,000
8 Doraemon 15 05/12/2021 600,000
9 Hêu 15 05/12/2021 400,000
10 Anemos 15 05/12/2021 200,000


Mobile:false Country:United States