Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ✣๖ۣۜVô ๖ۣۜThường✣ 435 03/12/2023 1,000,000
2 ๖ۣۜVô ๖ۣۜTích ๖ۣۜSự 427 03/12/2023 900,000
3 ☯ɧảIⓆųαγxë〄 240 03/12/2023 800,000
4 minh đuc 119 03/12/2023 700,000
5 »Constantine« 97 03/12/2023 600,000
6 ๑۩↬ⱥทɧ๑»ƀą♚ 95 03/12/2023 500,000
7 BearBaby 75 03/12/2023 400,000
8 ๖ۣۜĐộc ๖ۣۜVô ๖ۣۜTình 72 03/12/2023 300,000
9 bongtoimaquai 34 03/12/2023 200,000
10 dame 16 03/12/2023 100,000


Mobile:false Country:United States