Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Má ơi cứu con 703 29/05/2022 1,000,000
2 See Tình ღ 389 29/05/2022 900,000
3 Cá Newbie 382 29/05/2022 800,000
4 Phaaa 230 29/05/2022 700,000
5 Cứu con má ơi 111 29/05/2022 600,000
6 Wukong 80 29/05/2022 500,000
7 Manhhh 75 29/05/2022 400,000
8 ........... 43 29/05/2022 300,000
9 K phải linh gây war 27 29/05/2022 200,000
10 ☆»Miñh†iếñ«☆ 17 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States