Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 ✔ ︵cんị๖²⁴ʱ13ᴾᴿᴼシ 582 07/06/2020 1,000,000
2 ꧂ dau 579 07/06/2020 900,000
3 Nè ழ౯చ 579 07/06/2020 800,000
4 4554545 Kim 577 07/06/2020 700,000
5 Ai CubikOy 569 07/06/2020 600,000
6 Nguyễn Văn Hoài 568 07/06/2020 500,000
7 °☆๖☪ɦú☆ ✯ 563 07/06/2020 400,000
8 ミ★๖Cu.Tí๖⁀ᶦᵈᵒᶫ heri 561 07/06/2020 300,000
9 iodas๖ۣۜ༻꧂ 561 07/06/2020 200,000
10 Quỳɴн❤ ❍ℱℱ 560 07/06/2020 100,000


Mobile:false Country:United States