Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP WIN TRONG TUẦN
Số trận Win Chiến đấu của bạn là: 0 Trận
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Win Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Vinh Tiền Lẻ 959 23/05/2021 1,000,000
2 24hChân Ngắn Là Chân Ái24h 848 23/05/2021 900,000
3 ¬ ℳộʈ Sợ¡ ℕắɳɠ. 696 23/05/2021 800,000
4 Mãi Mãi Là Bao Xa 656 23/05/2021 700,000
5 Mee. 541 23/05/2021 600,000
6 HuyenTrangg 434 23/05/2021 500,000
7 Khải.Nỗ.Lực! 281 23/05/2021 400,000
8 __ 241 23/05/2021 300,000
9 Vinh Giang Hồ 146 23/05/2021 200,000
10 Viết Mỹ 125 23/05/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States