Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng Danh Hiệu
1 Nguyên Heo 🐖 11,415,027,400 04/06/2023 2,000,000 ⊱๖ۣۜTop♣I♣๖ۣۜServer⊰
2 HướngRâu❤sv-Lậu 7,790,744,300 04/06/2023 1,800,000 ⊱๖ۣۜTop♣II♣๖ۣۜServer⊰
3 亗Cậu ×͜× Vàng☆ 7,613,282,600 04/06/2023 1,600,000 ⊱๖ۣۜTop♣III♣๖ۣۜServer⊰
4 HướngRâu❤SMM--ĐTL 7,045,115,300 04/06/2023 1,400,000 ๖ۣۜĐế♣๖ۣۜVương✴
5 0868138567 6,729,738,000 04/06/2023 1,200,000 †๖ۣۜĐại๖ۣۜNguyên♥๖ۣۜSói†
6 ๖ۣۜĐộc ๖ۣۜVô ๖ۣۜTình 6,727,439,200 04/06/2023 1,000,000 ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜĐTướng๖ۣۜĐQuânۣۜ๖
7 Run 5,731,645,300 04/06/2023 800,000 ๖ۣۜHạng♥๖ۣۜThiếu♥๖ۣۜTướng
8 亗Đệ ×͜× Vàng☆ 5,127,748,600 04/06/2023 600,000 ✧๖ۣۜTứ๖ۣۜĐại♥๖ۣۜDanh๖ۣۜBộ✧
9 ‿✶CôNGCóC︵²ᵏ¹ 4,827,186,800 04/06/2023 400,000 ❃๖ۣۜBát♥๖ۣۜVệ♥๖ۣۜNhân❃
10 ԍᴀʙʀιᴇʟ 4,582,003,500 04/06/2023 200,000 ๖Vô๖ۣۜDanh๖ۣۜTiểu๖ۣۜBTốt๖


Mobile:false Country:United States