Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 HướngRâu❤SMM-ĐTL 5296 04/06/2023 1,000,000
2 HướngRâu❤sv-Lậu 5296 04/06/2023 900,000
3 qqqqsuri 5288 04/06/2023 800,000
4 saooo31 5264 04/06/2023 700,000
5 HướngRâu❤SMM--ĐTL 5264 04/06/2023 600,000
6 saooo32 5264 04/06/2023 500,000
7 kimduyen 5264 04/06/2023 400,000
8 saooo33 4976 04/06/2023 300,000
9 Playiku1 4117 04/06/2023 200,000
10 Playiku2 4109 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States