Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Wukong 17856 29/05/2022 1,000,000
2 Nguyên 17848 29/05/2022 900,000
3 Anh Thợ Điện 15008 29/05/2022 800,000
4 LH 0981875325 15008 29/05/2022 700,000
5 hoangk1 14976 29/05/2022 600,000
6 hoàng hào hoa 14888 29/05/2022 500,000
7 Vô Tư Vô Nghĩ 9424 29/05/2022 400,000
8 Hiên Viên Kiếm 9424 29/05/2022 300,000
9 Con Rồng Ngủ Say 7200 29/05/2022 200,000
10 See Tình ღ 6208 29/05/2022 100,000


Mobile:false Country:United States