Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 14296 23/05/2021 1,000,000
2 wed 13048 23/05/2021 900,000
3 ☞ПGọΛ ᄂӨПG☜ 4193 23/05/2021 800,000
4 htcнelѕeαht 4104 23/05/2021 700,000
5 htLaEmDoht 4104 23/05/2021 600,000
6 htKho wed 1ht 4088 23/05/2021 500,000
7 Vinh Tiền Lẻ 3120 23/05/2021 400,000
8 24hChân Ngắn Là Chân Ái24h 3120 23/05/2021 300,000
9 ¬ ℳộʈ Sợ¡ ℕắɳɠ. 3120 23/05/2021 200,000
10 24h 1 2 3 4 ngay troi24h 3120 23/05/2021 100,000


1 Mobile:false Country:United States