Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP ĐIỂM THẮNG PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 Vô Tư Vô Nghĩ 32104 05/12/2021 1,000,000
2 Hiên Viên Kiếm 32104 05/12/2021 900,000
3 ☞ПGọΛ LӨПG☜ 32104 05/12/2021 800,000
4 Kho Web 120 130 31280 05/12/2021 700,000
5 Detour. 29880 05/12/2021 600,000
6 dr1 28752 05/12/2021 500,000
7 dr3 26056 05/12/2021 400,000
8 dr2 24416 05/12/2021 300,000
9 Vinh $ Lẻ 20944 05/12/2021 200,000
10 24hKiêm Tiến Mua Sữa 124h 20944 05/12/2021 100,000


Mobile:false Country:United States