Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP LỰC CHIẾN LIÊN SERVER
Lực chiến hiện tại của bạn là: 0
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP Server NickName Lực chiến Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 GUNNY LAU Nguyên Heo 🐖 11,415,027,400 04/06/2023 1,000,000
2 GUNNY MP Tuệ Nhi 9,145,941,600 04/06/2023 900,000
3 GUNNY MP Heo Hí Hững 8,508,626,800 04/06/2023 800,000
4 GUNNY PRI L𝔦𝔫𝔥⁀ᶦᵈᵒᶫ 8,335,814,800 04/06/2023 700,000
5 GUNNY LAU HướngRâu❤sv-Lậu 7,790,744,300 04/06/2023 600,000
6 GUNNY LAU 亗Cậu ×͜× Vàng☆ 7,613,282,600 04/06/2023 500,000
7 GUNNY LAU HướngRâu❤SMM--ĐTL 7,045,115,300 04/06/2023 400,000
8 GUNNY PRI Con Heo Đất 7,033,251,200 04/06/2023 300,000
9 GUNNY PRI Yagi nè 6,856,407,500 04/06/2023 200,000
10 GUNNY LAU 0868138567 6,729,738,000 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States