Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

DANH SÁCH TOP KÉO MEM ĐI PHÓ BẢN TRONG TUẦN
Số điểm của bạn là: 0 điểm
Lưu ý: Top sẽ được phát từ 22h - 24h ngày chủ nhật hàng tuần

TOP NickName Điểm Ngày Thưởng Cash Thưởng
1 HướngRâu❤sv-Lậu 16112 04/06/2023 1,000,000
2 HướngRâu❤SMM--ĐTL 15952 04/06/2023 900,000
3 Lethalighting 12567 04/06/2023 800,000
4 ๖ۣۜĐộc ๖ۣۜVô ๖ۣۜTình 8640 04/06/2023 700,000
5 亗Cậu ×͜× Vàng☆ 8040 04/06/2023 600,000
6 亗Ông ×͜× Giáo☆ 7416 04/06/2023 500,000
7 HippoT 4872 04/06/2023 400,000
8 Run 3960 04/06/2023 300,000
9 亗Đệ ×͜× Vàng☆ 3056 04/06/2023 200,000
10 ‿✶CôNGCóC︵²ᵏ¹ 2800 04/06/2023 100,000


Mobile:false Country:United States