Thông báo: Hiện nay tính năng xác thực tài khoản bằng Email đã được tich hợp vào webshop --> Các thành viên hãy vào "Thông tin tài khoản" --> Cập nhật và xác thực Email để bảo vệ cho tài khoản nhé.

BÁN VẬT PHẨM

1. Bán vật phẩm đã được tích hợp sẵn vào game. Bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới
Lưu ý: Sau khi bán vật phẩm thành công bạn sẽ nhận được Cash khóa
Mobile:false Country:United States